De Droefheid zal blijven duren

“De droefheid zal blijven duren” is de titel van een roman die ik schreef in 2019 omtrent de figuur van Vincent Van Gogh, maar deze causerie is veel meer dan een literaire lezing. Ik benader de schilder Van Gogh op een heel bijzondere, persoonlijke wijze. Ik zoom in op de laatste 70 dagen van zijn leven, die hij doorbracht in Auvers-sur-Oise, maar ik leg linken met andere periodes uit Van Goghs leven en werk. De causerie toont uiteraard veel beelden van schilderijen en ik heb daarbij oog voor bijzondere details of voor het verhaal achter het doek. Zo wordt dit programma ook een vorm van verteltheater en zelfs kunsthistorisch commentaar. Technisch heb ik een beamer en een scherm nodig. Er is ook klank bij de voorstelling. Ik kan eventueel zelf voor geluidsversterking zorgen. Ik werk bij voorkeur voor mezelf zonder microfoon (tenzij de zaalgrootte dat niet toelaat natuurlijk). Ik ben flexibel qua dagen en momenten op de dag. Uitkoopsom: €200 waarvan €100 gesubsidieerd kan worden door “Literatuur Vlaanderen” + vervoerkosten aan het officieel tarief vanuit Reningelst (Poperinge). In geval geen subsidie mogelijk is, kunnen we een andere prijs afspreken.